Τηλέφωνο: 70002211
Διεύθυνση: Χυτρών 23, #202, 1075 Λευκωσία