'Οπως πάντα το MBC σας φέρνει την νεώτερη τεχνολογία που σήμερα εδώ και ακούει στο 'oνομα GentleLase!